Ustka jako uzdrowisko: historia i współczesność...

... początki miasta


Pierwsze wiadomości o ustce pochodzą z początku XUV wieku. Wielkości ówczesnej osady nie można jednak bliżej określić. Przypuszcza się, że liczba jej mieszkańców nie ustępowała przeciętnej wsi. Ludność trudniła się głównie rybołówstwem przybrzeżnym oraz rzecznym, handlem, hodowlą i rolnictwem.

Na początku XIV wieku Ustka znajdowała się w posiadaniu rodu Święców. W 1337 r. Święcowie sprzedali Ustkę Słupskowi. Odpowiedni dokument, spisany 2 lutego 1337 r. w języku łacińskim mówi, że „... sprzedano portus cały i niepodzielny (...) położony po obu stronach rzeki Słupi i wszystko co się tam wówczas znajdowało i w przyszłości znajdować mogło”.

Odtąd przez wieki mieszkańców obu tych miejscowości łączyły bliskie związki ustrojowo - prawne oraz interesy gospodarcze. Mierzone były one głównie wielkością obrotów handlowych i funkcjonowaniem portu w Ustce.

Rajcy miejscy Słupska podjęli już w połowie XIV wieku ogromny wysiłek związany z rozbudową portu w Ustce. Wybudowano wówczas pierwsze trwałe urządzenia portowe w postaci długiego na 55m mola. Funkcja Ustki jako portu i ośrodka handlu morskiego, były przez wieki czynnikiem decydującym o tempie i kierunkach jej rozwoju.

W pierwszej połowie XV wieku rozpoczął się w Ustce II etap rozbudowy portu usteckiego, co pozwoliło na przeniesienie warsztatów stoczniowych ze Słupska do Ustki. Do w/w funkcji Ustki doszła więc dodatkowo funkcja związana z rozwojem przemysłu stoczniowego.


... początki kąpieliska


Początki Ustki, jako kąpieliska, nie są dokładnie określone. Dopiero bowiem około 1830 roku rozpoczęto oficjalne rejestrowanie wczasowiczów. W 1832 roku już 38 rodzin szukało w Ustce regeneracji sił i poprawy samopoczucia. Dziesięć lat później w Ustce odpoczywało około 400 osób. Od tego czasu rozpoczęła się rozbudowa wschodniej części miasta w sposób typowo uzdrowiskowo - wczasowy. Powstawały bardzo ładne pensjonaty i funkcjonalne wille.

W 1870 r. zaczęło działać w Wstce towarzystwo kąpielowe, które w sposób zorganizowany zajęło się rozwojem Ustki jako uzdrowiska.

W 1911 roku powstał w Ustce Zakład Balneologiczny, a trzy lata później przy wschodniej plaży funkcjonowało zorganizowane kąpielisko, oferujące 49 kabin dla pań i 26 dla panów.

W początkach naszego stulecia w Zakładzie Balneologicznym, który mieścił się w dzisiejszym budynku Zakładu Przyrodoleczniczego, funkcjonowały 22 kabiny leczniczo - zabiegowe. Kuracjuszami opiekował się lekarz, a gama stosowanych zabiegów była, jak na ówczesne czasy, bardzo bogata. Oprócz kąpieli morskich ordynowano kąpiele błotne, kwasowo - węglowe, igliwiowe, natryski, masaże i zabiegi elektrolecznicze.

W 1920 r. liczba kuracjuszy przekroczyła liczbę stałych mieszkańców Ustki, zaś już w 1938 r. sięgnęła ok. trzy i pół tysiąca. Coraz częstszymi gośćmi stali się również kuracjusze zagraniczni.


... początki uzdrowiska


Doświadczenia półtorawiecznej działalności przyrodoleczniczej i liczne opracowania naukowe były niewątpliwie bezpośrednią przyczyną powołania z dniem 1 września 1974 roku Oddziału Uzdrowiskowego Przedsiębiorstwa Państwowego „Połczyn Zdrój”, a z dniem 1 lipca 1978 roku Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowiska Ustka”, które na bazie istniejących już w Ustce obiektów - domów wczasowych, rozpoczęło zorganizowaną działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Statut miasta uzdrowiskowego Ustka otrzymała 1 stycznia 1988 r (Uchwała Rady Ministrów nr 210 z dnia 23 grudnia 1987 r.).

Podstawą uznania Ustki jako uzdrowiska były przede wszystkim następujące czynniki:


punktorwłaściwości lecznicze klimatu, tzn. działanie bodźców atmosferycznych o zmiennym natężeniu na organizm człowieka, sprzyjające utrzymaniu zdrowia, leczeniu lub łagodzeniu skutków lub objawów chorób poprzez różne formy klimatoterapii,
punktorposiadanie naturalnych surowców leczniczych, tj. wód mineralnych i borowiny,
punktorspełnienie wymogów określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu oraz posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w szczególności zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, usuwania odpadów, transportu zbiorowego oraz sieci energetycznej.


... atuty naturalne


Położenie uzdrowiska i walory klimatyczne sprawiają, że Ustka nadaje się doskonale na prowadzenie kuracji całorocznej. Położenie nadmorskie Ustki powoduje łagodzenie dobowych i rocznych amplitud temperatury powietrza. Piaszczysta i drobnoziarnista plaża osłonięta jest wałem wydmowym, zielenią parkową i pasem tlenodajnych nadmorskich lasów.

Malownicza promenada, najładniejsza na polskim wybrzeżu, przystosowana została na 200 m odcinku dla osób niepełnosprawnych. Klimat kształtowany jest wpływem lądu - przy cyrkulacji południowej oraz nadmorskim położeniem. Rejon Ustki posiada korzystne warunki insolacyjne, a średnia liczba godzin słonecznych przekracza 1500. Sezon kąpielowy trwa tu około 80 dni.

Duże zróżnicowanie klimatu lokalnego poważnie ułatwia oddziaływanie bodźcowe na ludzki organizm. Aerozol morski występujący w powietrzu w strefie nadbrzeżnej, stanowi naturalny czynnik leczniczy, wykorzystywany efektywnie w uzdrowiskowym leczeniu przewlekłych chorób oddechowych, chorób zawodowych i alergicznych.

Dobroczynne działanie nadmorskiego powietrza zasobnego w jod, sole wapnia i magnezu wspomagane jest ponadto ujemną jonizacją. Jony ujemne bardzo korzystnie działają na samopoczucie, dodają energii życiowej.

Spacery plażą nad samym morzem, gdzie rozbijają się masy wody, są także bardzo korzystne.


... profile lecznicze


Biorąc pod uwagę m. in. wyżej wymienione czynniki, dla „Uzdrowiska Ustka” Sp. z o.o. zostały określone następujące profile lecznicze:
punktorchoroby układu ruchu i reumatyczne,
punktorchoroby dróg oddechowych,
punktorchoroby układu krążenia,
punktorchoroby przemiany materii i wydzielania wewnętrznego.... baza zabiegowa i hotelowa


Zarówno baza zabiegowa, jak i hotelowa, została w Ustce w ciągu kilku ostatnich lat zmodernizowana i osiągnęła bardzo wysokie standardy. W obiektach, w których prowadzona jest działalność sanatoryjna, wczasowa oraz noclegowa tzn. „Grand Lubicz” i „The Sun”, kuracjusze przebywają w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i tv.

W okresie od m-ca września do czerwca każdego roku, na kuracji sanatoryjnej przebywa w Ustce ok. 800 kuracjuszy dziennie.

W okresie sezonu letniego, turyści i wczasowicze przebywający w Ustce mają do dyspozycji około 14.500 miejsc noclegowych. sanatoria, pokoje gościnne, kwatery prywatne, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele, campingi, pola biwakowe i szkoły pękają w szwach od ilości przebywających w nich turystów.

Wszyscy przebywający w Ustce mogą również korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego w ramach tzw. leczenia ambulatoryjnego korzystając z usług lekarza w przychodni uzdrowiskowej oraz zabiegów wykonywanych w Centrum Rehabilitacji „Medical Resort”, ul. Wczasowa 4. Z uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego często korzystają również dzieci i młodzież szkolna, dla których Ustka jest miejscem organizowania kolonii i obozów oraz często organizowanych tzw. „zielonych szkół”.


... podsumowując


„Uzdrowisko Ustka” jest bardzo ważnym czynnikiem miastotwórczym. Jest naturalnym partnerem turystyki i w warunkach Ustki pozwala wydłużyć sezon na cały rok. Służy także turystyce zdrowotnej poprzez umożliwienie korzystania z zabiegów rekreacyjnych i leczniczych celem wzmocnienia zdrowia.

Copyright © 2001-2023 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718