Roczny kalendarz imprez

Dzięki niemu wszyscy planujący urlop lub wczasy nad morzem są na bieżąco informowani o odbywających się w naszej nadmorskiej miejscowości imprezach.

Kalendarz dostępny jest na stronie internetowej Ustki pod adresem:
http://www.ustka.pl

Copyright © 2001-2018 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718