Informacje dla kuracjuszy

Leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

I. Jadąc do sanatorium, zabierz koniecznie:
punktorpotwierdzone przez NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
punktordowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
punktoraktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie,
punktoraktualne wyniki badań, określoną przez lekarza kierującego dokumentację medyczną,
punktorregularnie przyjmowane leki (na cały okres pobytu),
punktorstrój i obuwie sportowe (gimnastyczne), strój kąpielowy, klapki kąpielowe, przybory toaletowe, rzeczy osobiste, ręcznik.


II. Zasady pobytu:
punktorpobyt w sanatorium rozpoczyna się od godz. 1400 w dniu oznaczonym na skierowaniu, a kończy się o godz. 1200 ostatniego dnia turnusu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009 r.),
punktorw uzasadnionych przypadkach pobyt kuracjusza może rozpocząć się dzień wcześniej i zakończyć dzień później - po wniesieniu dodatkowej opłaty za nocleg i wyżywienie,
punktorspóźnione przyjazdy i wcześniejsze wyjazdy wymagają uiszczenia opłaty za niewykorzystanie osobodnia - w kwocie 35,00 zł (późniejszy przyjazd) lub 65,00 zł/66,00 zł (wcześniejszy wyjazd, w zależności od ośrodka - „Wykaz opłat”) od osoby za każda dobę,
punktorUzdrowisko nie zapewnia małżeństwom zakwaterowania w tym samym pokoju, aczkolwiek staramy się, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej,
punktornie prowadzimy rezerwacji pokoi - są one przydzielane kuracjuszom na miejscu, przez dyżurującą pielęgniarkę, a ich rodzaj zależy od obiektu sanatoryjnego,
punktorchęć wykupienia dodatkowych zabiegów przez osobę, przebywającą na leczeniu sanatoryjnym finansowanym przez NFZ, leczeniu uzdrowiskowym, wiąże się z koniecznością wizyty u naszego lekarza, celem weryfikacji czy nie ma żadnych przeciwskazań medycznych w odniesieniu do już zaordynowanych zabiegów.


III. Uzdrowisko zapewnia:
punktorzakwaterowanie,
punktorwyżywienie - śniadania, obiady, kolacje,
punktoropiekę lekarską i pielęgniarską,
punktortrzy badania lekarskie w ciągu całego pobytu (w dobę po przyjeździe, mniej więcej w połowie pobytu oraz najpóźniej dobę przed wyjazdem),
punktordietę zgodną z profilem leczenia sanatoryjnego,
punktornie mniej niż 54 zabiegi fizykalne w ciągu całego turnusu (pobyt 21-dniowy) - dla schorzenia będącego podstawą wystawienia skierowania na leczenie,
punktorregularną weryfikację leczenia balneologicznego i farmokologicznego itp., zgodnie z wymogami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


IV. Opłaty:
punktorwszelkie opłaty za leczenie sanatoryjne wymienione są w Wykazie Opłat.


V. Regulacje dotyczące wcześniejszych wyjazdów:
punktorjakiekolwiek skrócenie pobytu w Uzdrowisku możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Lekarza Ordynatora,
punktorprzy skróceniu pobytu z ważnych przyczyn - w szczególności śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny, lub wypadków losowych - kuracjusz może zostać zwolniony z opłaty kompensującej gotowość Uzdrowiska do wykonywania świadczeń zdrowotnych (tzw. pustostania),
punktordecyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Prezes Uzdrowiska na podstawie uzasadnionej pisemnej prośby kuracjusza.


VI. Inne ważne informacje:
punktorleczenie na skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w sanatorium odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego,
punktorw przypadku pojawienia się nowego schorzenia stanowiącego przeciwskazanie do odbycia leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, lub też znacznego pogorszenia stanu zdrowia jeszcze przed wyjazdem do Uzdrowiska, kuracjusz powinien zrezygnować z wyjazdu do Uzdrowiska oraz skontaktować się lekarzem wystawiającym skierowanie celem jego weryfikacji, ponieważ może skutkować to nieprzyjęciem kuracjusza na leczenie,
punktorzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. lekarze uzdrowiska mogą zlecać zabiegi nieodpłatnie jedynie na chorobę zasadniczą (pierwsza choroba na skierowaniu na leczenie sanatoryjne). Wszelkie choroby współistniejące mogą być leczone jedynie odpłatnie.


Copyright © 2001-2018 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718