Adresy

punktor

„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o.


       ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
       tel./fax: 59 814-50-54
       e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ustka.com.pl

punktor

Prezes Zarządu


       Łukasz de Lubicz - Szeliski
       e-mail: lukasz@uzdrowisko-ustka.com.pl


       BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718
       (Kod SWIFT - PKOP PL PW)

       wpłaty dewizowe:
       BANK PEKAO S.A. - 83 1240 3770 1978 0010 5489 4193

w strukturach

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Ustka”


ul. Beniowskiego 1, 76-270 Ustka
e-mail: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

punktor

Informacja - Rezerwacja - SprzedażDział Marketingu i Obsługi Kuracjusza


tel. 59 814-56-65, 814-44-94
e-mail: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

Zakład Przyrodoleczniczy - sprzedaż zabiegów


tel. 516 767 720, 59 814-49-77
e-mail: zpl@uzdrowisko-ustka.com.pl

punktor

Telefony całodoboweSanatorium „Promyk”


tel. 59 814-44-94 (od 700 do 1500)
tel. 59 814-50-61 (od 1500 do 700)
e-mail: „Promyk” - Recepcja
e-mail: „Promyk” - Dyżurka

Sanatorium „Radość”


tel. 797 124 087
e-mail: „Radość” - Dyżurka

Sanatorium „Perła”


tel. 797 377 526
e-mail: „Perła” - Dyżurka
Copyright © 2001-2017 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718