Adresy

punktor

„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o.


       ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
       e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ustka.com.pl

punktor

Prezes Zarządu


       Łukasz de Lubicz - Szeliski
       e-mail: lukasz@grandlubicz.pl


       BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718
       (Kod SWIFT - PKOP PL PW)

       wpłaty dewizowe:
       BANK PEKAO S.A. - 83 1240 3770 1978 0010 5489 4193

w strukturach

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego „Uzdrowisko Ustka”


ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
e-mail: biuro@uzdrowisko-ustka.com.pl

Centrum Rehabilitacji „Medical Resort” Grand Lubicz


ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka
e-mail: medical@grandlubicz.pl

punktor

Informacja - Rezerwacja - SprzedażDział Rezerwacji


tel. 59 841-82-13, 59 841-82-00
e-mail: rezerwacja@grandlubicz.pl

Recepcja Medical


tel. 59 841-82-30
e-mail: medical@grandlubicz.pl

Copyright © 2001-2023 „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone
„Uzdrowisko Ustka” Spółka z o.o. w Ustce, ul. Wczasowa 4
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000064190, NIP 839-020-63-85, REGON 770983331
Kapitał Zakładowy 19.750.000 PLN
BANK PEKAO S.A. - 37 1240 3770 1111 0010 4894 8718